Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Ikeahackers.net published our Ikea Hack

We have been published on Ikeahackers.net with our Ikea Hack of the The magnificent Marius' "Magic Wand" stool.


Thank you Jules, keep on blogging those hacks!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ σχολιάζετε ελεύθερα άλλα με τον ανάλογο σεβασμό...
Please comment freely but with respect...